Welkom bij het Vlaams Netwerk van

Solidariteit met de

Vredesgemeenschap van San José

Op 8 december 2006 sloten de gemeente Westerlo en de Federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo een Bondgenootschap voor de Vrede met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia.

San José is een dorp met daarrond zo'n 30 gehuchten, in totaal zo'n 5 000 mensen. De inwoners staan onder constante bedreiging van paramilitairen, militairen en guerrilla. Om die reden hebben ze een Vredesgemeenschap opgericht. Die gemeenschap wil het recht vrijwaren van de burgerbevolking om niet in het gewapend conflict betrokken te worden. De leden van deze gemeenschap dragen geen wapens en de gemeenschap laat geen enkele gewapende partij binnen.

Ondertussen werd er ook een 'Bondgenootschap' ondertekend met de gemeenten Herselt (5.11.2013), Laakdal (11.11.2013), Nijlen (12.11.2013) en Schilde (18.11.2014) en met de Provincie Antwerpen (18.11.2014). Op 18 november 2014 zijn al deze bondgenootschappen geïntegreerd in de vzw ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José’.

Uitgangspunt van al deze Bondgenootschappen voor de vrede is het belang van burgerdiplomatie, internationale aanwezigheid en druk. Zo willen we de mensenrechtensituatie van de families in de Vredesgemeenschap verbeteren. Vanuit Colombia wordt bewust gekozen om samen te werken met gemeenten omdat zij het dichtst bij de burgers staan.

  • Als er ernstige schendingen van de mensenrechten gebeuren tegen deze mensen dan worden vanuit elk Bondgenootschap brieven naar de Colombiaanse, Belgische en internationale autoriteiten gestuurd.

  • Dit ‘Vlaams Netwerk’ ondersteunt ook materiële projecten van de gemeenschap (het verbeteren van de huizen en het alternatief onderwijs). Dit draagt ertoe bij dat de Gemeenschap in waardigheid kan overleven.

  • Er worden internationale delegaties gezonden en ontvangen.

  • We vormen een Europees Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap samen met:

Het Italiaans netwerk: Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace colombiana Colombia Vive! onlus. Hierin zijn verschillende organisaties en gemeentes actief. Narni was hierin een voortrekker, maar momenteel wat minder actief. De gemeente Fidenza is op dit moment in Italië het meest actief. De solidariteit wordt vooral aangemoedigd door de organisatie van Vredesbrigadisten 'Operazione Colomba'. Zij vormen het geweldloos vredescorps van de Verening Gemeenschap Paus Johannes XXIII. In Colombia worden zij "palomas" genoemd omwille van de duif in hun logo.

In Spanje: de gemeenten Alburquerque, Burgos en Rivas-Vaciamadrid zijn op dit moment de voortrekkers. Ook Barcelona werkt soms mee aan bepaalde acties onder druk van REDS.

Tamera, een 'vredesgemeenschap' in Portugal.

  • Er is een monumentje ingehuldigd aan gemeentehuis in Westerlo. De stenen die de mensen die vermoord zijn in de gemeenschap symboliseren roepen ons op tot solidariteit.

15 jaar Bondgenootschap / 25 jaar Vredesgemeenschap

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vredesgemeenschap trekt geen delegatie naar Colombia omwille van Covid-19. Daarom hebben we op zaterdag 26 februari 2022 een film opgenomen die op de verjaardag zelf 23 maart 2022 zal vertoond worden in de Gemeenschap, samen met boodschappen van bondgenootschappen uit andere Europese landen.

De film is opgenomen aan het monument van de Vredesgemeenschap naast het gemeentehuis in Westerlo. De bedoeling is de Gemeenschap te feliciteren met haar 25-jarig bestaan en ze aan te moedigen haar project van Vredesgemeenschap vol te houden:

  1. Staande rond de stenen van het monument toonden we 20 flappen met de boodschap dat de Gemeenschap ondanks 25 jaar van onrecht toch 25 jaar heeft volgehouden en dat we vanuit ons land 15 jaar mee op weg mochten gaan. De tekst wordt ook voorgelezen in het Spaans. We bevestigen ons engagement ten aanzien van de gemeenschap:

Ondanks 25 jaar agressie, 25 jaar geweld, 25 jaar onrecht, 25 jaar straffeloosheid, volbrengt de Gemeenschap 25 jaar leven, 25 jaar hoop, 25 jaar weerstand, 25 jaar gemeenschapswerk, 25 jaar Gemeenschap.

Vanuit Vlaanderen, België, volbrengen we 15 jaar bondgenootschap, 15 jaar , uitwisseling, 15 jaar solidariteit, 15 jaar aanwezigheid, 15 jaar zichtbaarheid.

We blijven met jullie op weg gaan. We blijven met jullie strijden.

  1. Verenigd rond deze ‘stenen van de herinnering’ willen we de slachtoffers van de Gemeenschap aanwezig stellen in hun strijd voor vrede, waardigheid en leven. We noemen bij hun naam en bevestigen dat ze “presente = aanwezig” zijn: .

Luis, Bellanira, Deiner, Alfonso, Sandra, Natalia, Santiago, Alejandro

We herdenken ook alle slachtoffers omdat we geloven dat gedenken engagement voor de toekomst betekent. Elkeen laat ons de erfenis na om het niet op te geven, om te bouwen aan een betere wereld

  1. We bewonderen hoe de Gemeenschap ‘lijden omzet in hoop. Daarom willen we de slachtoffers dankbaar gedenken en hen eer bewijzen. Dat doen we met een bloemenhulde ‘ofrenda floral’ en met doedelzakmuziek.