Welkom bij het Vlaams Netwerk van

Solidariteit met de

Vredesgemeenschap van San José

Op 8 december 2006 sloten de gemeente Westerlo en de Federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo een Bondgenootschap voor de Vrede met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia.

San José is een dorp met daarrond zo'n 30 gehuchten, in totaal zo'n 5 000 mensen. De inwoners staan onder constante bedreiging van paramilitairen, militairen en guerrilla. Om die reden hebben ze een Vredesgemeenschap opgericht. Die gemeenschap wil het recht vrijwaren van de burgerbevolking om niet in het gewapend conflict betrokken te worden. De leden van deze gemeenschap dragen geen wapens en de gemeenschap laat geen enkele gewapende partij binnen.

Ondertussen werd er ook een 'Bondgenootschap' ondertekend met de gemeenten Herselt (5.11.2013), Laakdal (11.11.2013), Nijlen (12.11.2013) en Schilde (18.11.2014) en met de Provincie Antwerpen (18.11.2014). Op 18 november 2014 zijn al deze bondgenootschappen geïntegreerd in de vzw ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José’.

Uitgangspunt van al deze Bondgenootschappen voor de vrede is het belang van burgerdiplomatie, internationale aanwezigheid en druk. Zo willen we de mensenrechtensituatie van de families in de Vredesgemeenschap verbeteren. Vanuit Colombia wordt bewust gekozen om samen te werken met gemeenten omdat zij het dichtst bij de burgers staan.

  • Als er ernstige schendingen van de mensenrechten gebeuren tegen deze mensen dan worden vanuit elk Bondgenootschap brieven naar de Colombiaanse, Belgische en internationale autoriteiten gestuurd.

  • Dit ‘Vlaams Netwerk’ ondersteunt ook materiële projecten van de gemeenschap (het verbeteren van de huizen en het alternatief onderwijs). Dit draagt ertoe bij dat de Gemeenschap in waardigheid kan overleven.

  • Er worden internationale delegaties gezonden en ontvangen.

  • We vormen samen met Narni, Burgos en Alburquerque en Tamera een Europees Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap. We hopen dat dit netwerk verder uitbreidt.

  • Er is een monumentje ingehuldigd aan gemeentehuis in Westerlo. De stenen die de mensen die vermoord zijn in de gemeenschap symboliseren roepen ons op tot solidariteit.