Operazione Colomba

Algemeen

In 1992, tijdens het conflict in Joegoslavië verbleven een aantal Italiaanse vrijwilligers en leden van de Community Pope John XXIII in vluchtelingenkampen in het conflictgebied in Kroatië: merendeel kwetsbare burgers die het slachtoffer zijn van burgeroorlogen: kinderen, vrouwen, ouderen... Ze zagen dat liefde, waarheid en geweldloos verzet, ondersteund door permanente internationale aanwezigheid het mechanisme van haat en vernieling kan bestrijden.

Zo ontstond binnen de “Comunità Papa Giovanni XXIII”, ook de geweldloze vredesgroep “Operazione Colomba” genoemd: het leven delen met slachtoffers aan beide zijden van conflicten en hen ondersteunen in de dagelijkse behoeftes maar ook bijeenkomsten organiseren met lokale instellingen (zowel religieus als burgergroeperingen) en met internationale organisaties. Hierbij werken ze volgens 3 principes:

  1. leven onder dezelfde omstandigheden en zo hetzelfde risico lopen als de slachtoffers.

  1. Neutraal blijven: elk onrecht en schending van de mensenrechten gepleegd door de verschillende partijen van het conflict aanklagen

  1. een actieve, geweldloze benadering van het conflict promoten.

Vanuit het hoofdkwartier in Rimini, steunden ze sinds 1995 geweldloos verzet in verschillende conflicten wereldwijd: Kroatiië – Bosniië en Herzegovina – Joegoslaviië (1992 – 1997), Albanië (1997), Sierra Leone (1997), Kosovo – Albanië – Macedonië (1998 – 2000), OostTimor – Indonesië (1999), Chiapas – Mexico (1998 – 2002), Tsechië – Rusland (2000 – 2001), Democratische Republiek Congo (2001), Gaza Strook – Palestina (2002 – 2003), Darfur – Soedan (2008).

Na een directe oproep van de Vredesgemeenschap van San Josè de Apartadò “waarvan de leden op een geweldloze en neutrale manier elke gewapende groepering (leger, guerilla en paramilitaire groepen) weerstaan” is Operazione Colomba sinds 2009 ook actief in Colombia. Sindsdien verblijven vrijwilligers permanent binnen de gemeenschap: ze delen met hen de dagelijkse bedreigingen, steunen hun strijd tegen geweld en gedwongen verplaatsingen, beschermen hun leiders en leden die in de “humanitaire zones” wonen, zorgen ervoor dat ze hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren en leggen contacten met andere mensenrechtenverdedigers binnen Colombia met dezelfde geweldloze strategie.

Meer info: https://www.operazionecolomba.it/